Handicapridning

Handicapridning - Jægerspris Ridecenter

Nyd at ride med dit handicap

På Jægerspris Ridecenter har du mulighed for at gå til handicapridning. I handicapridningen tages hensyn til dine specifikke behov og ønsker og undervisningen tilrettelægges således, at den passer specielt til dig.

Du kan henvende dig til din kommune for eventuel støtte til dækning af merudgiften ved handicapridning.

Undervisningen på handicaphold tager udgangspunkt i den enkelte rytters kunnen og særlige behov. På hold med 3-4 ryttere undervises der i almen grundridning, forståelse for hesten, rytterens indvirkning på hesten samt hestens røgt og pleje.

I handicapridningen rådes over en del ponyer og heste og sammen med handicapinstruktøren findes den rette pony/hest til hver enkelt rytter. Alle ponyer og heste er rolige og pålidelige og de bliver specielt trænet til netop handicapridning. Der udarbejdes individuelle mål for undervisningen – gerne delmål, som giver en oplevelse af succes.

Foruden handicapinstruktøren deltager øvrigt personale, som med erfaring og viden giver støtte og hjælp i undervisningen. Efter behov bruges diverse træningsudstyr og ridningen forgår såvel udenfor i nærområdet som indenfor i ridehal.

Udover at være en udfordrende og spændende fritidsaktivitet så styrkes personen med handicap såvel fysisk som psykisk ved ridningen.

Fysisk bedres brugen af musklerne, balancen styrkes, evnen til koordination øges og personens kropsbevidsthed højnes.

Det at kunne styre en hest, det at kunne mærke samhørigheden med hesten, det at føle at hesten har ”brug for” og meget meget mere – det er en væsentlig del af den gevinst, som ridningen giver psykisk. At kunne mestre øger selvtillid.

Der lægges tillige vægt på det sociale samvær med de øvrige ryttere, idet dette medfører et værdifuldt fællesskab.

Handicapridningen ledes af handicapinstruktør Philippa Holfelt og foregår efter aftale.

For yderligere information eller en personlig snak kontakt Martin Holfelttelefon 2178 5430.