Ridefysioterapi

Jægerspris Ridecenter - Ridefysioterapi

Oplev ridefysioterapiens mange positive virkninger

Jægerspris Ridecenter tilbyder ridefysioterapeutisk behandling, som er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som levende behandlingsredskaber. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes bl.a. patientens egne bevægemønstre, postural kontrol, balance og muskelstyrke. Ridefysioterapi anvendes desuden til sansemotorisk og psykomotorisk træning og som kontrakturforebyggelse og behandling.

Forud for behandlingens start foretager fysioterapeuten en relevant undersøgelse. Ud fra denne planlægges behandlingen. Der vælges den rette hest og de rette hjælpemidler, som sikrer den enkelte patient det bedste behandlingsresultat.

Alle personer, har som følge af et varigt svært fysisk handicap ret til lægeordineret vederlagsfri ridefysioterapi. Blinde og svagtseende er tillige berettiget til lægeordineret ridefysioterapi. Der er dog enkelte undtagelser, hvor regionen har truffet særskilt beslutning herom, f.eks. personer med Downs syndrom og autisme. Kravet for at modtage behandling er, at der foreligger en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Ridefysioterapien ledes af fysioterapeut Susanne Gønss og handicapinstruktør Philippa Holfelt og foregår dagene:

Mandag kl. 08.30-19.00
Tirsdag kl. 09.00-15.00
Onsdag kl. 08.00-18.00
Torsdag kl. 08.30-15.00
Fredag kl. 09.00-10.00

For yderligere information læs vores folder eller kontakt Susanne Gønsstelefon 2025 0750.